Projekat “From Top to Bottom – National Orientation Training on European Youth Policy, Participation and Structural Dialogue“.

p1

 

Projekat “From Top to Bottom – National Orientation Training on European Youth Policy, Participation and Structural Dialogue”

realizuje Somborski edukativni centar uz finansijsku podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.

Projekat ima za cilj pruženje podrške omladinskim radnicima, liderima i aktivistima iz Srbije za podsticanje mladih da učestvuju u procesima donošenja odluka u vezi sa omladinskim politikama putem dijaloga.

 

Osnovu za aktivnosti predstavljaju međunarodna i domaća pravna dokumenta: EU Youth Strategy, Council of Europe Youth Policy, Nacionalna strategija za mlade Republike Srbije, Zakon o mladima RS, Lokalni akcioni planovi za mlade gradova i opština u Srbiji itd.

p3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

p4

 

Udruženje “Kreativna pedagogija” iz Požarevca uključilo se u realizaciju projekta sa željom da se mladi članovi udruženja osnaže za pokretanje akcija na lokalnom nivou.

Nakon prijave prihvaćena je naša članica Milica Đorđević.

Prva realizovana aktivnost bilo je učešće u obuci, treningu koji je održan u periodu od 05. do 08. novembra, 2020. godine na Avali, u studentskom odmarališt „Radojka Lakić“.

Trening je obuhvatio različite teme koje se odnose na omladinske politike i participaciju mladih u društvu.

 

 

 Učesnici/e treninga su tokom četiri dana imali priliku da nauče više o omladinskim politikama na evropskom nivou, kao i da steknu veštine uz pomoć kojih mogu doprineti aktivnom učešću mladih u procesima donošenja odluka i struktuiranom dijalogu.

p5

 

p6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmosfera tokom obuke bila je veoma prijatna i saradnički orijentisana. Trening su vodile Snežana Bošković, psihološkinja i Ivana Barac, pedagoškinja.

p7

Druga aktivnost u okviru projekta je davanje idejnog predloga aktivnosti u vidu kampanje koja bi se realizovala na loklanom nivou.

To je ustvari, nakon završenog treninga, zadatak učesnicima. Naime potrebno je da u narednom periodu pripreme i realizuju aktivnosti u svojoj lokalnoj zajednici, na teme kojima su se bavili tokom treninga.

U toku rada, podršku za to pružaće im trenerkinje, kao i projektni tim.

p8

Za temu kampanje odabrali smo zaštitu mladih od nasilja, njihovo pravo da žive u bezbednom okruženju, kao I njihovo osposobljavanje da sami doprinesu stvaranju takvog okruženja.

 

Projekat :NAJjače protiv nasilja

nj1
Projekat “Najjače protiv nasilja” realizuje Udruženje “Svet reči” iz Velike Plane uz podršku Ministartva omladine i sporta Republike Srbije. Projekat promoviše ideju nenasilja i usmeren je na osnaživanje mladih iz lokalnih sredina da zaustave nasilje, da sami ne učestvuju u nasilju i da ohrabre svoje vršnjake da probleme rešavaju mirnim putem. Povod za nastanak projekta je tragični događaj iz februara 2020. godine kada je na ulici, od strane vršnjaka ubijen Stefan Filić, maturant Ekonomske škole iz Velike Plane.

Udruženje “Kreativna pedagogija” uključilo se u realizaciju na projektu sa željom da pruži stručnu i moralnu podršku u zajedničkom nastojanju da se ideje mira, nenasilja i humanosti promovišu u školama, a mladi osnažuju da ih prezentuju svojim vršnjacima. Članovi Udruženja angažovani su na kreiranju i realizovanju obuke za nastavnike supervizore, kao i na pružanju podrške u daljoj realizaciji projekta.

Obuka za nastavnike – supervizore i učenike iz škola održana je 29 i 30. avgusta 2020. godine u Hotelu “Vir” u Velikoj Plani. Program je obuhvatio razmatranje sledećih pitanja: Nasilje u našim školama kroz analizu uzroka, frustracija i konflikata i razgovorom o vrstama nasilja i društvenim modelima za nasilje. Posebna tema posvećena je odnosu adolescenta i nasilja. Analizirane su razvojnie karakteristike za ispoljavanje agresivnosti adolescenata, kao i naučene uloge, biti žrtva ili biti nasilnik, tokom odrastanja. Posebna pažnja posvećena je ulozi socijalnih faktora porodici i školi u nastanku nasilja i analizi modela koje nude. Pokušali smo da sagledamo načine izlaska iz začaranog kruga nasilja. Kao modeli ponuđeni su kvalitetna organizacija nastave, vannastavne aktivnosti koje podstiču razvoj učeničkih interesovanja i darovitosti, kao i neke vidove dodatnog rada kao što su savetodavni rad po REBT modelu, psihoedukacija žrtve i nasilnika, i medijacija kao model nenasilnog rešavanja konflikata.

Na seminaru su bili učenici iz sedam srednjih škola. To su: Požarevačka gimnazija iz Požarevca, Srednja ekonomska i trgovinska škola iz Kučeva, Srednja škola “Miloje Vasić” iz Velikog Gradišta, Tehnička škola “Nikola Tesla” iz Velike Plane, Ekonomsko ugostiteljska škola “Vuk Karadžić” iz Velike Plane, Tehnička škola iz Despotovca i Srednja škola “Žikica Damnjanović” iz Smederevske Palanke. Za njih je organizovana obuka Forum teatar i Teatar statua. Obuku su vodili iskusni glumci, poznavaoci ove tehnike Miroslav Nikolić i Miloš Dilkić.

Tokom obuke učesnici su se susreli i razgovarali sa roditeljima i porodicom, preminulog maturanta, Stefana Filića, u letnjoj učionici, prostoru koji su u znak sećanja na učenika sagradili njegovi roditelji u dvorištu srednjih škola u Velkoj Plani

Obučeni učenici održali su PERFORMANS SA BELIM RUŽAMA “NAJjače protiv nasilja” posvećen stradalom maturantu Stefanu Filiću.

Projekat obuhvata i sledeće aktivnosti:

1. Upoznavanje nastavničkih kolektiva i roditelja sa ciljem i sadržajem projekta

2. Pripremu performansa u školi “NAJjače protiv nasilja”

3. Izvođenje performansa u osnovnim i srednjim školama u svom gradu

4. Individualni i grupni rad tima protiv nasilja sa mladima koji imaju problem u ponašanju

5. Formiranje javne table ZID NEnasilja

6. Organizovanje izložbe likovnih radova od kojih će 12 najuspešnijih radova učenika iz svih7 partnerskih škola biti u Kalendaru “NAJjače protiv nasilja” za 2021. godinu

7. Učešće na završnoj konferenciji projekta Tima protiv nasilja koja će biti organizovana u Tehničkoj školi u Despotovcu u novembru 2020

8. Učešće u promotivnim aktivnostima Projekata koji su usmereni ka borbi protiv vršnjačkog nasilja.

Tim Kreativne pedagogije na realizaciji projketa čine: Marija Životić, Milica Mihajlović i Sara Trailović učenice trećeg razreda Požarevačke gimnazije, Maja Jovanović Gligorijević profesorka Požarevačke gimnazije i Živkica Đorđević, pedagoškinja i predsednica Udruženja “Kreativna pedagogija”

Projekat : ZAJEDNO ZA DECU

 

Udruženje „Kreativna pedagogija” iz Požarevca zapocelo je realizaciju projekta „Zajedno za decu” kao partner „Pedagoškog društva Srbije” i „Centra za interaktivnu pedagogiju” iz Beograda. Projektne aktivnosti usmerene su na osnaživanje roditelja, strucnjaka iz obrazovanja i gradana lokalne sredine za uspešno ostvarivanje kvalitetnog razvoja dece ranog uzrasta – od rodenja do pete godina.

Opšti cilj projekta je bolje razumevanje javnosti o znacaju kvalitetnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja za svu decu, a narocito za decu iz osetljivih grupa, kao i promovisanje vrednosti društvene i obrazovne inkluzije na lokalnom i nacionalnom nivou u Srbiji.

 


 

Udruženje „Kreativna pedagogija“ iz Požarevca u saradnji sa Predškolskom ustanovom „Majski cvet“ iz Velikog Gradišta realizuje u lokalnoj sredini akciju pod nazivom RASTIMO ZAJEDNO – VREME JE ZA VRTIC.

 

 

 

 

 

 


 Akcija ce obuhvatiti izradu brošure koja ce prezentovati karakteristike ranog razvoja dece u biološkom, neurološkom i psihološkom pogledu i ponuditi vaspitne metode i pedagoške postupke koji doprinose da se dete razvija kao zdrava, snažna, samopouzdana, emocionalno stabilna i socijalno aktivna licnost.

 

 

 


 Brošura je namenjena roditeljima predškolaca i gradanima lokalne sredine.Za roditelje predškolaca bice održana tribina na kojoj ce se razgovarati o znacaju ranog razvoja dece, sa posebnim usmerenjem na važnost socijalnog okruženja u kome dete odrasta.

 

 

 

 

Projekat finansira „Fondacija za otvoreno društvo, Srbija“, a period realizacije projekta je od januara do juna 2019. godine.


 

Upoznajmo Predškolsku ustanovu  „ Majski cvet “ iz Velikog Gradišta koja u okviru projekta

„ Zajedno za decu “ realizuje u lokalnoj sredini akciju pod nazivom

RASTIMO ZAJEDNO – VREME JE ZA VRTIC

 

 

majskicvet6majskicvet3

 

 

 

 

 

Predškolska ustanova „Majski cvet“ iz Velikog Gradišta  je opštinska ustanova. Obuhvata  centralnu  ustanova koja se nalazi u gradskom jezgru i  podrucne jedinice u seoskim sredinama. U ustanovi godišnje u proseku boravi oko cetiri stotine mališana, uzrasta od godinu dana do polaska u školu.Obuhvat dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem uzrasta do obaveznog predškolskog perioda na teritoriji opštine Veliko Gradište  je oko 70%.

 

majskicvet7majskicvet4

 

 

„Majski cvet“ ima svoju himnu, kojom poziva svu decu na igru i druženje u vrtiću:

 

majskicvet2''...Pozivamo svu decu sveta
da svrate do našeg Majskog cveta
gde svakog dana caruje drugarstvo
ovo je naše malo carstvo....''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akciju pod nazivom  RASTIMO ZAJEDNO – VREME JE ZA VRTIC ima za cilj uspostavljanje saradnje sa roditeljima radi njihovog osnaživanja za kvalitetno roditeljstvo kroz upoznavanje  psiholoških karakteristike ranog razvoja deteta  i  ovladavnje vaspitnim postupcima koji podsticu razvoj. 

 

majskicvet5majskicvet1

 

 Brosura:  Rastimo zajedno

 


 

 

Odrastajmo zajedno – bez diskriminacije je lakše i lepše

 

 

Započeli smo realizaciju programa „Odrastajmo zajedno – bez diskriminacije je lakše i lepše“. Nosilac programa je udruženje " Kreativni Romi " iz Kostolca. Program se realizuje uz finansijsku podršku grada Požarevca. Cilj programa je osnaživanje dece i mladih za prihvatanje različitosti i multikulturalnu saradnju.

Članovi "Kreativne pedagogije" realizovaće edukativne programe:

  •  Za predškolsce arheološke i ekološke radionice.
  •  Za osnovce, od prvog do četvrtog razreda, upoznavanje sa osnovama dobre komunikacije kroz program "Jezik žirafe i jezik zmije".
  •   Za starije osnovce spremili smo program "Filozofija sa decom" kako bi se pomogao razvoj misonih procesa.
  •   Adolescenti – srednjoškolci učiće da upravljaju konfliktima u okviru programa "Medijacija za mlade".

Grupe za edukaciju biće heterogene po nacionalnoj osnovi. Kraj programa označiće zajednički izlet i druženje.

 


Grad gradi misao dete graditelj sveta


 

 

 

Cilj projekta je: Podsticanje i ohrabrivanje stvaralačkih aktivnosti kod dece predškolskog uzrasta; Sticanje saznanja iz oblasti aritekture i umetnosti; Razvijanje stvaralačkog potencijale ličnosti; Prezentacija stvaralaštva dece predškolskog uzrasta, kao ravnopravnih učesnika u umetničkom životu grada. Program se realizuje putem radionica u decjim vrticima ustanove "Ljubica Vrebalov" u Požrevcu.


 Program je realizovan i tokom Decje nedelje u Muzeju grada Požarevca.Predstojeca aktivnost je izložba decjih radova nastalih na radionicama. Radovi ce biti izloženi u Gradskoj galeriji na Starom korzou.


 Projekat je finansijski podržan od grada Požarevca i donatora.List "Rec naroda " objavio je tekst o realizovanim aktivnotima u vrticu "Leptiric".

 

 

 


img class="pull-right img-rounded"