INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

 


 

Predstavljamo jednu zanimljivu ideju koja promoviše značaj inkluzivnog obrazovanja.

Pozvani smo na predstavljanje priručnika i evo mogućnosti da ga pročitamo i obogatimo svoje znanje.

 

 

MOTO – muzičko opersko teatarska organizacija radila je na projektu “Dar različitosti” u okviru koga je nastao: MALI PRIRUČNIK ZA PRIHVATANJE RAZLIČITOSTI

https://www.moto.org.rs/dar-razlicitosti/
 
 

Kroz umetničke radionice: dramsku, muzičku i likovnu – vršnjaci se upoznaju, druže i stiču nova znanja i veštine. Oni uče jedni od drugih, prevazilaze razlike, razvijaju međusobnu toleranciju i zajedničkom, mladalačkom energijom stvaraju umetnost. U toku rada, upoznali smo divne, mlade ljude koji su stvarajući umetnost ostvarili značajne rezultate u timskom radu i time dokazali da je potpuna inkluzija moguća. Upravo iz ovih razloga odlučili smo se za prezentaciju Malog priručnika. Njime bi pomogli mladima da bez teškoća, rašire svoje vidike tako što bi upoznali vršnjake koji su drugaciji; da prihvate njihove različitosti i jedinstvenosti, kao i sposobnosti i osećanja. Razvojem empatije kod dece i tinejdžera, učenjem da prihvate i pomažu slabije od sebe – neposredno, dolazi do jačanja samopouzdanja. Pomažući slabijima, deca se osećaju kao bolji ljudi i kao važan deo društvene zajednice. Na taj način doprinosimo stvaranju modernog, razvijenog društva bez stigme i predrasuda.

 

KREATIVNA PEDAGOGIJA u doba virusa korona

 

Vanredno stanje u zemlji uvedeno radi zaustavljanja širenja virusa korona koji hara svetom, zatim izolacija, prekid neposrednih socijalnih kontakata, rad većeg broja zaposlenih od kuće, prekid saobraćaja, obrazovanje učenika i studenata na daljinu, uneli su promene u život svakog stanovnika naše zemlje, kao i stanovnika sveta

Briga za sopstveni opstanak i opstanak naših rođaka i prijatelja, kao i svakog ljudskog bića, u biološkom i mentalnom pogledu izaziva pojačane emocionalne reakcije koje se ispoljavaju kroz strah, uznemirenost, zbunjenost, paniku. Početno stanje izazvalo je šok i nevericu, a trajanje, neizvesne vremenske dužine i nepredvidivog toka, stavlja svako ljudsko biće na probu i životni ispit. Ljudska potreba za sigurnošću koja u sebe uključuje bezbednost, poverenje i predvidljivost u ovakvoj situaciji je nezadovoljena i samim tim uslovljava visok stepen lične nestabilnosti. Svako je pred pitanjem “Šta je korisno da učinim radi zaštite i sebe i drugih.?” U ovakvoj sitaciji treba da budemo podrška jedni drugima i da znanjem i veštinama koje imamo očuvamo duh, mentalno i ukupno zdravlje i sebi i drugima.  

Članovi “Kreativne pedagogije” pridružuju se aktivnostima svih dobronamernih, kreativnih i konstruktivnih pojedinaca i udruženja. Žele da daju svoj doprinos u oblastima obrazovanja i vaspitanja dece i mladih, posebno na polju saradnje, tolerancije, poštovanja dečjih prava, razvoja mišljenja, profesinalnog i karijernog razvoja. Nemamo jasan plan šta ćemo raditi, ali imamo želju da uradimo nešto korisno. Želimo da preko našeg sajta prosledimo korisne ideje, savete i preporuke, kao i da sami ponudimo svoje aktivnosti.


 

Korisni sadržaji

 

 Na sledećim sajtovima možete naći korisne sadržaje za:

 

 • podršku uspešnom roditeljstvu: roditelj.org
 • praćenje dečjeg razvoja I pružanje pomoći u krizi: http://playcentar.rs/
 • korisne preporuke MODS-a /Mreže organizacija za decu Srbije/ u vreme KORONE
 • lista resursa koji mogu da pomognu i pruže odgovarajuće informacije i savete
 • tekst koji ukazuju na posebno ranjivu deca u ovom trenutku
 • tekst psihologa Nevene Lovrinčević o tome kako razgovarati s decom o virusu korona
 • upitnik o roditeljstvu za vreme pandemije korona virusa (COVID-19) koji I Vi možete popuniti.

 

Profesionalna orijentacija i karijerni razvoj, Živkica Đorđević, pedagog


Izbor buduće profesije i nastavak daljeg školovanja predstavlja veoma važnu odluku za tebe ako si učenik sedmog ili osmog razreda osnovne škole, srednjoškolac, posebno gimnazijlac ili student koji nije siguran da je napravio dobar izbor.

Poznato je da dobar profesionalni izbor ima dugoročne pozitivne efekte koji se odnose na lakoću i uspešnost u učenju, lično zadovoljstvo, visoku motivaciju, dobar karijerni razvoj. Veštine potrebne da napraviš dobar izbor i upravljaš karijerom popularno se nazivaju VUK (veštine upravljanja karijerom). Ukratko da te upoznamo šta ove veštine obuhvataju:

 1. POZNAVANJE SEBE - Prilikom profesionalnog izbora važno je da analiziratš sebe tj. svoja lična svojstva, a posebno ona koja se odnose na profesionalna interesovanja, sposobnosti, motivaciju, temperament, ambicije, nivo aspiracije, školski uspeh, zainteresovanost za nastavne predmete i oblasti u okviru predmeta, lično zdravlje.
 2. POZNAVANJE PROFESIJE -  za koju se vrši izbor. Profesiju treba da upoznaš sa različitih aspekta, a pre svega da saznaš o radnim uslovima u kojima se posao obavlja, tj da li se radi u kancelariji, fabrici, u prirodi, u bolnici, u školi itd.; važno je da saznaš o zahtevima profesije, a posebno o tome kakva je dinamika, da li postoji noćni rad, kakvi se kontakti ostvaruju. Pomoći će ti i saznanja o tome sa kim ili sa čim se radi - sa ljudima, prirodom, tehnikom, znakovnim sistemom, u umetnosti;

Želimo da ti u ovom prilogu pomognemo da započneš upoznavanje sebe, a prvi naš prilog je NAČIN DONOŠENJA ODLUKA tj. kako mladi najčešće donose odluke u važnim situacijama.

 

Dok čitaš proveri u koju kategoriju ti spadaš:

 • Donosiš odluke intuitivno tako što se rukovodiš svojim osećajem da je to za tebe najbolje, a ne možeš da daš argumente;
 • Važne su ti emocije, to voliš, jako ti se sviđa;
 • Odjednom, impulsivno, odlučiš da je to najbolje za tebe;
 • Tvoja strategija je čekanje tj odlaganjem donošenja odluka, razmislićeš još o tome,donećeš odluku kasnije;
 • Tražiš savet od autoriteta - profesora, razrednog starešine, pedagoga, roditelja, stručnjaka;
 • Možda odlučuješ ezoterijski – gledanjem u dlan, karte, čitanjem horoskopa;
 • Prepuštaš drugima da donesu odluku umesto tebe.

 

Ukoliko želiš da deo svog vremene u vreme karantina izazavnog virusom korona posvetiš razvijanju veština upravljanja karijerom /VUK/ nudimo ti TEST ZA PROVERU PROFESIONALNIH INTERESOVANJA.

Ako si zainteresovan/zaintersovana javi se na mejl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mi ćemo ti poslati testove i objašnjenje kako se rade. Kada nam vratiš popunjene testove, obradićemo ih i poslaćemo ti izveštaj. Možeš nam postaviti i pitanja koja te interesuju, a mi ćemo ti odgovoriti lično ili napraviti prilog za sajt. Razgovor u vidu razmene informacija i savetovanja možemo obaviti putem mejl prepiske ili telefonom.

Vidimo se kad prođe vanredno stanje.