Akreditovani programi za 2018/19, 2019/20 i 2020/21. školsku godinu

 

 

 

Udžbenik u funkciji razvoja tehnika učenja učenika i priprmanju za celoživotno učenje

 

Jednodnevni seminar akreditovan na 8 bodova pod brojem 588.Na seminaru nastavnici ovladavaju tehnikama primene udžbenika u nastavnom radu radi učenja učenika tehnikama učenja. Nastavnici koji prođu obuku stiču kompetencije da učestvuju u evaliaciji i izradi udžbenika. Autori i voditelji: Živkica Đorđević, specijalista školske pedagogije – pedagoški savetnik i Radiša Đorđević, pedagog - pedagoški savetnik.

 

 

Razvoj komunikacijskih veština primenom obrazovnih tehnologija

 

Razvoj komunikacijskih veština primenom obrazovnih tehnologija Jednodnevni seminar akreditovan na 8 bodova pod brojem 570.Na seminaru nastavnici ovladavaju postupcima koriščenja IKT u obrazovne svrhe.Autor i voditelji: Danijela Vukašinović, profesor engleskog jezika i Ivana Putanović, diplomirani pedagog.

 

Vrednovanje i praćenje angažovanja i postignuća učenika kao komponent demokratskih odnosa u učionici

Jednodnevni seminar akreditovan na 8 bodova pod brojem 422.Na seminaru nastavnici ovladavaju postupcima formativnog i sumativnog vrednovanja i ocenjivanja učenika u duhu zakonske regulative i savremene pedagogije. Obuka se odvija postupcima kooperativnog učenja. Ocenjivanje posle ovog seminara postaje izazov i za nastavnika i za učenike.Autor i voditelj: Nataša Berić, profesor engleskog jezika. Voditelji: Miloš Jeremić, profesor filozofije i Živkica Đorđević, specijalista školske pedagogije – pedagoški savetnik.

 

 

Do funkcionalnih znanja razvijanjem matematičkih kompetencija

Jednodnevni seminar akreditovan na 8 bodova pod brojem 344.Na seminaru nastavnici ovladavaju postupcima razvijanja matematičkih pojmova kod dece predškolskog uzrasta i učenika osnovne i srednje škole tako da oni ne predstavljaju teškoću, već su trajno životno znanje.Autori i voditelji: Danijela Žukovski i Danijel Nikolić, profesori matematike. Voditelji: Jelena Ilić, nastavnik razredne nastave i Maja Nikolić, diplomirani pedagog.

 

Kritičko mišljenje u nastavi-prvi korak u razvoju ključnjih kompetencija za celoživotno učenje

Dvodnevni seminar akreditovan na 16 bodova pod brojem 477.Na seminaru nastavnici ovladavaju postupcima razvijanja kritičkog mišljenja u saradničkom okruženju. Obuka se odvija putem radionica na kojima učesnici ovladavaju naprednim veštinama mišljenja koje lako primenjuju u nastavnom i vannastavnom radu.Autor i voditelj: Miloš Jeremić, profesor filozofije. Voditelji: Nataša Berić, profesor engleskog jezika. i Živkica Đorđević, specijalista školske pedagogije – pedagoški savetnik.

 


Akreditovani programi za 2016/17. i 2017/18. školske godine

 

 

 

Razvoj društvenih veština primenom obrazovnih tehnologija

 

Jednodnevni seminar akreditovan na 8 bodova. Akreditovan je na dve godine pod brojem 12. Svrstan je u kategoriju programa koji razvija drugu kompetenciju. podučavanje i učenje.Oblast – vaspitni rad

 

 

Društveni razvoj učenika u savremenoj školi - upoznaj i pokreni

 

Dvodnevni seminar akreditovan na 16 bodova.Akreditovan je na dve godine pod brojem 101. Svrstan je u kategoriju programa koji razvija četvrtu kompetenciju – komunikacijske veštine.Oblast – vaspitni rad

 

Vrednovanje i praćenje angažovanja i postignuća učenika kao komponent demokratskih odnosa u učionici

Jednodnevni seminar akreditovan na 8 bodova. Akreditovan je na dve godine pod brojem 364. Svrstan je u kategoriju programa koji razvija drugu kompetenciju – podučavanje i učenje. Oblast – opšta pitanja nastave

 

 

Udžbenik funkciji razvoja tehnika učenja učenika i pripremanja za celoživotno učenje

 Jednodnevni seminar akreditovan na 8 bodova.Akreditovan je na dve godine pod brojem 468. Svrstan je u kategoriju programa koji razvija drugu kompetenciju – kompetencija za podučavanje i učenje. Oblast – opšta pitanja nastave.


Akreditovani programi za 2014/15. i 2015/16. školske godine

 

 

Društveni razvoj ucenika u savremenoj školi - upoznaj i pokreni

 

Dvodnevni seminar akreditovan na  16 bodova, namenjen  nastavnicima škole koji žele da s lakocom  stvaraju podsticajnu atmosferu na casu. Akreditovan je na dve godine pod brojem 95.Svrstan je u kategoriju programa koji razvija cetvrtu kompetenciju – komunikacijske veštine.Oblast – vaspitni rad.

 

 

Lični karton kao razvojni dokument

 

Dvodnevni seminar akreditovan kao dvodnevni  na  16 bodova, namenjen nastavnicima koji žele da prate razvoj  ucenika.Akreditovan je pod brojem 38.Svrstan je u kategoriju programa programa koji razvija trecu kompetenciju – podrška ucenicima.Oblast – vaspitni rad.

 

Motivacija za učenje upotrebom kritičkog mišljenja u nastavi

 

Dvodnevni seminar akreditovan kao dvodnevni  na  15 bodova, namenjen nastavnicima koji žele zainteresovanog ucenika.Akreditovan je pod brojem 402Svrstan je u kategoriju programa programa koji razvija drugu kompetenciju – poducavanje i ucenje.Oblast – opšta pitanja nastave.